გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Grand Hotel Gülsoy
სასტუმროს ტიპი: 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Aslı Uluslararası Otelcilik Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.
ოთახების რაოდენობა: 156
მშენებლობის წელი: 1994
ტელეფონი: +902125125842
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.grandhotelgulsoy.com
Facebook: grandgulsoyhotel
Instagram: grandhotelgulsoy
Güvenli Turizm Sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası